4.1. Ustawienia ogólne

Sekcja Ogólne zawiera najbardziej podstawowe ustawienia naszej strony.

Ustawienia - ogólne

W polu Tytuł witryny należy wprowadzić tytuł naszej strony. Będzie on wyświetlany w określonym miejscu w szablonie oraz (co ważniejsze) w tytule strony (znacznik <title>). W polu Opis możemy wprowadzić opis naszej strony – on również będzie wyświetlany przez szablon w określonym przez autora motywu miejscu na naszej stronie.

Pola Adres URL WordPressaAdres URL witryny mogą na początku wywołać lekką konsternację. Domyślnie oba zawierają dokładnie to samo: adres URL naszej strony (na przykład http://moja-strona.pl). Gdybyśmy jednak chcieli zainstalować WordPressa w innym katalogu niż katalog główny domeny (na przykład w http://moja-strona.pl/wordpress/), to w polu Adres URL WordPressa musimy podać adres instalacji skryptu. Instalacja WordPressa w innym niż główny katalogu nie ma żadnego wpływu na jego działanie czy bezpieczeństwo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule.

W polu Adres e-mail wprowadzamy nasz adres e-mail. Będą na niego wysyłane różnego rodzaju powiadomienia (na przykład o nowych komentarzach czy rejestracjach użytkowników). Z tego adresu mogą korzystać również wtyczki wysyłające swoje własne e-maile. Należy pamiętać, że adres ten może różnić się od adresu e-mail administratora, czyli konta, które utworzyliśmy podczas instalacji.

Opcja Członkostwo służy do włączenia możliwości rejestracji użytkowników. Po zaznaczeniu „ptaszka” Każdy może się zarejestrować strona rejestracji (http://moja-strona.pl/wp-register.php) stanie się dostępna dla wszystkich niezalogowanych osób. Jeśli decydujemy się na umożliwienie naszym użytkownikom rejestracji konta, należy upewnić się, że w opcji Domyślna rola nowych użytkowników wybraliśmy odpowiednią rolę dla nowych kont. Domyślnie jest to Subskrybent – rola, która ma najniższe możliwe uprawnienia. Więcej na temat ról użytkowników można znaleźć w rozdziale Role użytkowników.

Pięć ostatnich opcji służy do konfiguracji sposobu wyświetlania daty i czasu w naszym serwisie. Opcja Strefa czasowa pozwala nam na wybranie strefy czasowej. Format daty pozwala na określenie formatu daty, a Format godziny – formatu czasu. Więcej na temat formatowania daty i czasu można znaleźć w dokumentacji PHP.

Opcja Pierwszy dzień tygodnia powinna być w naszych warunkach ustawiona na poniedziałek.