WP External Links – linki zewnętrzne pod kontrolą

Linkowanie do źródeł informacji, z których korzystamy przy tworzeniu treści na naszą stronę, jest w dobrym tonie. Wiadomo jednak, że duża ilość linków zewnętrznych może wpłynąć na pozycję naszego serwisu w wyszukiwarce Google. Znaną nie od dziś praktyką jest dodawanie do linków wychodzących (prowadzących do innych stron) atrybutu rel="nofollow", dzięki czemu roboty wyszukiwarek nie biorą ich pod uwagę. Dodatkowo możemy również chcieć wyróżnić wizualnie takie odnośniki czy też wymusić otwieranie ich w nowym oknie przeglądarki. Wszystko to (a nawet trochę więcej) zrobi za nas darmowa wtyczka WP External Links.

Po aktywacji wtyczki musimy poświęcić kilka minut na jej konfigurację. Wszystkie opcje rozszerzenia znajdziemy w panelu administracyjnym w menu External Links.

WP External Links - General Settings

Pierwszą sekcją ustawień są ustawienia ogólne (General Settings). Opcja Open external links in pozwala nam na określenie w jaki sposób będą otwierane linki zewnętrzne. Do wyboru mamy Same window or tab (_none) (to samo okno/karta przeglądarki), New window or tab (_blank) (nowe okno/karta), Topmost frame (_top) (okno główne) i Seperate window or tab (_new). Włączenie opcji Use JavaScript method spowoduje, że sposób otwierania linków zewnętrznych będzie modyfikowany za pomocą JavaScript, a nie poprzez atrybut target.

Opcja Apply plugin settings on pozwala na wybór miejsc, w których wtyczka będzie przetwarzać linki. Do wyboru mamy All contents (cała strona), Post contents (treść wpisów/stron), Comments (komentarze) i All text widgets (widgety tekstowe). Warto dodać, że aby wtyczka działała we wszystkich widgetach (nie tylko w tekstowych) konieczne jest wybranie opcji All contents.

Ostatnia opcja Ignore links (URL) containing… służy do określenia adresów, do których linki nie będą modyfikowane. Możemy użyć jej gdy na przykład chcemy, aby linki do określonych serwisów nie miały atrybutu rel="nofollow", a pozostałe go posiadały.

WP External Links - SEO Settings

W sekcji SEO Settings znajdują się dwie opcje. Add to rel-attribute pozwala na wybór wartości atrybutu rel (nofollow i/lub external). Set title-attribute pozwala z kolei na automatyczne ustawienie lub zmianę atrybutu title naszych linków zewnętrznych.

WP External Links - Style Settings

Sekcja Style Settings ustawień wtyczki umożliwia automatyczne dodanie ikony i klasy CSS do linków zewnętrznych. Do wyboru mamy 20 ikon – niestety, nie ma możliwości przesłania własnej. Włączenie opcji Skip images spowoduje, że ikona nie będzie dodawana do linków zawierających obrazki, co jest generalnie dobrym pomysłem. W polu Set no-icon class możemy wybrać nazwę klasy, za pomocą której będziemy mogli ręcznie wyłączyć ikonę dla wybranych linków. Pole Add to class-attribute służy z kolei do wprowadzenia klas, które zostaną dodane do zewnętrznych linków – dzięki temu będziemy mogli zastosować dla nich na przykład dodatkowe formatowanie.

Bezpośredni link