Duplicate Post – klonowanie wpisów jednym kliknięciem

Duplicate Post

Podczas budowy nowej strony często zachodzi potrzeba stworzenia większej ilości wpisów o podobnej strukturze, często różniących się tylko kilkoma szczegółami (na przykład produkty w sklepie, lista gier czy płyt muzycznych). Do ułatwienia tej żmudnej czynności może posłużyć darmowa wtyczka Duplicate Post, która pozwala na szybkie klonowanie wpisów.

Duplicate Post

Po aktywacji wtyczki na liście wpisów pojawią się dwie nowe opcje – CloneNew Draft. Pierwsza z nich klonuje wpis, zapisując kopię jako szkic z aktualną datą. Druga robi dokładnie to samo, z tym że przenosi nas do strony edycji utworzonej kopii. Z kolei na stronie edycji znajdziemy opcję pozwalającą na sklonowanie edytowanego wpisu (link Skopiuj do nowego szkicu obok przycisku Publikuj).

Warto zaznaczyć, że Duplicate Post obsługuje również własne typy wpisów.

Wtyczka ma kilka opcji, za pomocą których możemy dostosować sposób jej działania do naszych potrzeb. Znajdują się one w menu Ustawienia → Duplikuj wpis (strona opcji jest tylko cześciowo przetłumaczona).

Duplicate Post - ustawienia

Włączenie opcji Kopiuj również datę wpisu/strony spowoduje, że sklonowany wpis będzie miał datę publikacji oryginalnego wpisu (domyślnie klonowi nadawana jest aktualna data). Opcja Copy post/page status kopiuje również status klonowanego wpisu – trzeba z tym uważać, bo skopiowany opublikowany wpis zostanie automatycznie opublikowany. Opcje Copy excerptCopy attachments włączają odpowiednio kopiowanie wypisów i załączników (multimediów). Włączenie opcji Copy children spowoduje, że kopiowane będą również strony podrzędne.

Opcja Nie kopiuj tych pól pozwala na wprowadzenie nazw pól (Custom Fields), które nie będą kopiowane do klonowanego wpisu. Z kolei opcja Do not copy these taxonomies pozwala na wybór taksonomii, które nie będą kopiowane do nowego wpisu.

Opcje Prefiks tytułuTitle suffix pozwalają na ustalenie tekstu, który będzie dodawany odpowiednio przed i za oryginalnym tytułem wpisu. Jeśli mamy dużo treści, to taki prefiks ułatwi nam odnalezienie klonów na liście wpisów.

Opcja Roles allowed to copy umożliwia wybór ról użytkowników, które będą mogły klonować wpisy. Z kolei opcja Show links in pozwala na wybór miejsc, w których będą wyświetlane linki pozwalające na klonowanie wpisów – na liście wpisów (Post list), na stronie edycji (Edit screen) i w pasku narzędzi (Admin bar).

Bezpośredni link